Organizatorzy

Organizatorzy

  • Centre of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska
  • Szkoła Żywienia Psów przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce

 

Kontakt do ogranizatorów

Andrzej Kinteh-Kłosiński - tel. +48607427171, e-mail: aklosinski@coape.pl
Olga Lasek - tel. +48 883 994 464, e-mail: olgalasek@gmail.com
Beata Leszczyńska

 

Komitet naukowy:
mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński,
dr Olga Lasek,
mgr Beata Leszczyńska,
mgr Piotr Leszczyński,
mgr Madgalena Michałek,
mgr Ewa Pasikowska,
prof. Marcin Urbaniak,
dr Martyna Woszczyło, 
lek.wet. Agnieszka Żółtowska.

 

 Patronat Honorowy:

  Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

        Polkarma


   Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt URK,

    Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej URK,
    IVSA Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK